o-firmieofertagaleriaallprojektyreferencjekontakt/?lg=pl/?lg=en

PROJEKTY

PROJEKTY SIECI KANALIZACYJNEJ OPRACOWANE PRZEZ FIRMĘ WADIS W BYDGOSZCZY W LATACH 1991- 2009Lp.

Opracowanie

Rok

1.

Kanalizacja ściekowa dla miejscowości Nowa Wieś Wielka

1991

2.

Kanalizacja ściekowa dla miasta Mroczy

1992

3.

Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Pruszcz Pomorski

1993

4.

Przebudowa kanalizacji ściekowej – Osiedle Okole w Bydgoszczy

1993

5.

Kanalizacja sanitarna dla Nadleśnictwa Woziwoda k/Tucholi

1993

6.

Kanalizacja ściekowa dla miasta Łabiszyna

1993

7.

Kanalizacja sanitarna w ulicy Konopnickiej w Mogilnie

1993

8.

Kanalizacja ściekowa w miejscowości Wójcin gmina Jeziora Wielkie

1993

9.

Kanalizacja ściekowa i deszczowa w Gostycynie

1993

10.

Kanalizacja ściekowa dla zlewni Przyjezierze gmina Jeziora Wielkie

1993

11.

Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Biskupiec

1993

12.

Kanalizacja ściekowa dla miejscowości Świekatowo

1994

13.

Kanalizacja ściekowa dla wsi Łysomice

1994

14.

Kanalizacja sanitarna w ulicy Głównej, Polnej w Tucholi

1994

15.

Sieć technologiczna, wod.-kan. i przepompownia – oczyszczalnia Chełmno

1995

16.

Infrastruktura dosyłowa dla oczyszczalni ścieków miejscowości Swornegacie

1995

17.

Infrastruktura dosyłowa dla oczyszczalni śieków w Dragaczu

1996

18.

Kanalizacja ściekowa w miejscowości Brzoza – etap II

1996

19.

Kanalizacja ściekowa ODJ Rudzki Most II w Tucholi

1996

20.

Sieć technologiczna, wod.-kan. i przepompownia – oczyszczalnia Bonin

1996

21.

Kolektor sanitarny dla gminy Bydgoszcz i Osielsko

1996

22.

Sieć technologiczna, wod.-kan. i przepompownia – oczyszczalnia Koszalin

1997

23.

Przyłącza kanalizacyjne i przepompownia ścieków w Mroczy

1997

24.

Kanalizacja ściekowa w ulicy G.Bema, Krótkiej i Powstańców Wlkp. w Szubinie

1997

25.

Kanalizacja sanitarna i deszczowa – Osiedle M??odych I i II w Mroczy

1997

26.

Kolektory sanitarne w ulicy Podmiejskiej, Partyzanckiej, Zacisze i Maria??skim Wzgórzu w Polanowie

1998

27.

Kolektor ??ciekowy Glesno-Wyrzysk

1998

28.

Kanalizacja ??ciekowa w Grudzi�?dzu w ulicy Wary??skiego i kolektor zrzutowy

1998

29.

Kolektor P1 w ulicy Wary??skiego w Grudzi�?dzu

1998

30.

Kanalizacja ??ciekowa w ulicy Dworcowej w Osieku

1999

31.

Przepompownia ??cieków i kanalizacja ??ciekowa w Kusowie

1999

32.

Kanalizacja ??ciekowa w Brzozie – etap IIB

1999

33.

Przepompownia ??cieków PK-5.2 Brdyuj??cie-Siernieczek w Bydgoszczy

1999

34.

Sie�? technologiczna, wod.-kan. i przepompownia – oczyszczalnia Fordon

2000

35.

Kanalizacja ??ciekowa z przepompowniami dla wsi Lipinki

2000

36.

Kolektor ??ciekowy A-O w Bydgoszczy – etap I, II, III, IV i V

2000

37.

Uk??ad przesy??owy ??cieków z Dobrcza do Osielska – etap I

2000

38.

Przepompownia ??cieków PK-4 przy ulicy Toru??skiej w Bydgoszczy

2000

39.

Przepompownia ??cieków PK-O – oczyszczalnia Kapu??ciska w Bydgoszczy

2000

40.

Ruroci�?g t??oczny i kolektor dosy??owy „D” do oczyszczalni w Grudzi�?dzu

2000

41.

Kanalizacja sanitarna w miejscowo??ci Nowa Wie?? gmina Grudzi�?dz

2000

42.

Kanalizacja gminna ??ciekowa w Szwarcenowie

2000

43.

Kanalizacja ??ciekowa P�?perzyn PGR ??mi??owo-Plebanka-Wi�?cbork

2001

44.

Kana??y sanitarne w ulicy Paderewskiego, Bema i AK w Grudzi�?dzu

2001

45.

Kolektor ??ciekowy AO-4 w Bydgoszczy

2001

46.

Kanalizacja ??ciekowa i deszczowa w rejonie hali Zak??adu Neupack Polska w Bydgoszczy

2001

47.

Kanalizacja ??ciekowa Nowy Dwór-Wi�?cbork

2002

48.

Kanalizacja sanitarna dla miejscowo??ci Pruszcz Pomorski

2002

49.

Kanalizacja ??ciekowa na terenie gminy Dobrcz

2002

50.

Kanalizacja sanitarna dla dzielnicy Owczarki w Grudzi�?dzu – etap I

2002

51.

Kanalizacja sanitarna z przy??�?czami w dzielnicy Glinki w Bydgoszczy – zadanie 7/1

2003

52.

Kanalizacja sanitarna z przy??�?czami w dzielnicy Brdyuj??cie w Bydgoszczy – zadanie 11/1

2003
2009

53.

Kanalizacja sanitarna z przy??�?czami i przepompowni�? ??cieków PS-1/2 w dzielnicy Jachcice w Bydgoszczy – zadanie 2/6

2003

54.

Kanalizacja sanitarna na terenie miasta Trzemeszna

2003

55.

Przepompownia ??cieków w Pako??ci – przebudowa

2003

56.

Kana??y boczne w ulicy Toru??skiej w Bydgoszczy

2004

57.

Dezynfekcja ??cieków dla Szpitala im. Dr A. Jurasza w Bydgoszczy

2004

58.

Przepompownia ??cieków i kanalizacja ??ciekowa w Osiu

2005

59.

Przepompownia ??cieków PS-1 i kanalizacja ??ciekowa w dzielnicy Op??awiec w Bydgoszczy

2005

60.

Kanalizacja sanitarna z przy??�?czami w dzielnicy Miedzy?? w Bydgoszczy

2005

61.

Przepompowni ??cieków przy ulicy Srebrnej w Bydgoszczy – modernizacja

2005

62.

Kolektor grawitacyjny od ulicy Jasinieckiej do ulicy Rydygiera w Bydgoszczy

2006

63.

Sie�? technologiczna, wod.-kan. i przepompownia – oczyszczalnia S�?pólno Kraj.

2006

64.

Przebudowa magistrali wodoci�?gowej – przej??cie przez Stary Kana?? Bydgoski w rejonie ulicy Czarna Droga w Bydgoszczy

2006

65.

Przepompownia PK.5.2 z kanalizacj�? w ulicy Witebskiej w Bydgoszczy

2006

66.

Ruroci�?g obej??ciowy wód pop??ucznych z opomiarowaniem na terenie stacji wodoci�?gowej SW-1 w Bydgoszczy

2006

67.

Przy??�?cze kanalizacyjne z terenu zak??adu Neupack Polska w Bydgoszczy

2007

68.

Kanalizacja ??ciekowa dla osiedla przy ulicy Wyszy??skiego i ulic przyleg??ych w Pako??ci

2007

69.

Przeprojektowanie kanalizacji sanitarnej w ulicy Toru??skiej w Bydgoszczy

2008

70.

Projekt przepompowni ??cieków systemu t??ocznia PS-1/6 w dzielnicy Osowa Góra w Bydgoszczy

2008

71.

Opomiarowanie odp??ywu ??cieków socjalno-bytowych dla firm znajduj�?cych si�? na terenie dawnego kompleksu przemys??owego IZOPOL w Trzemesznie

2009