o-firmieofertagaleriaallprojektyreferencjekontakt/?lg=pl/?lg=en

PROJEKTY

PROJEKTY SIECI KANALIZACYJNEJ OPRACOWANE PRZEZ FIRMĘ WADIS W BYDGOSZCZY W LATACH 1991÷2009Lp.

Opracowanie

Rok

1.

Kanalizacja ściekowa dla miejscowości Nowa Wieś Wielka

1991

2.

Kanalizacja ściekowa dla miasta Mroczy

1992

3.

Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Pruszcz Pomorski

1993

4.

Przebudowa kanalizacji ściekowej – Osiedle Okole w Bydgoszczy

1993

5.

Kanalizacja sanitarna dla Nadleśnictwa Woziwoda k/Tucholi

1993

6.

Kanalizacja ściekowa dla miasta Łabiszyna

1993

7.

Kanalizacja sanitarna w ulicy Konopnickiej w Mogilnie

1993

8.

Kanalizacja ściekowa w miejscowości Wójcin gmina Jeziora Wielkie

1993

9.

Kanalizacja ściekowa i deszczowa w Gostycynie

1993

10.

Kanalizacja ściekowa dla zlewni Przyjezierze gmina Jeziora Wielkie

1993

11.

Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Biskupiec

1993

12.

Kanalizacja ściekowa dla miejscowości Świekatowo

1994

13.

Kanalizacja ściekowa dla wsi Łysomice

1994

14.

Kanalizacja sanitarna w ulicy Głównej, Polnej i Łąkowej w Tucholi

1994

15.

Sieć technologiczna, wod.-kan. i przepompownia – oczyszczalnia Chełmno

1995

16.

Infrastruktura dosyłowa dla oczyszczalni ścieków miejscowości Swornegacie

1995

17.

Infrastruktura dosyłowa dla oczyszczalni ścieków w Dragaczu

1996

18.

Kanalizacja ściekowa w miejscowości Brzoza – etap II

1996

19.

Kanalizacja ściekowa ODJ Rudzki Most II w Tucholi

1996

20.

Sieć technologiczna, wod.-kan. i przepompownia – oczyszczalnia Bonin

1996

21.

Kolektor sanitarny dla gminy Bydgoszcz i Osielsko

1996

22.

Sieć technologiczna, wod.-kan. i przepompownia – oczyszczalnia Koszalin

1997

23.

Przyłącza kanalizacyjne i przepompownia ścieków w Mroczy

1997

24.

Kanalizacja ściekowa w ulicy G.Bema, Krótkiej i Powstańców Wlkp. w Szubinie

1997

25.

Kanalizacja sanitarna i deszczowa – Osiedle Młodych I i II w Mroczy

1997

26.

Kolektory sanitarne w ulicy Podmiejskiej, Partyzanckiej, Zacisze i Mariańskim Wzgórzu w Polanowie

1998

27.

Kolektor ściekowy Glesno-Wyrzysk

1998

28.

Kanalizacja ściekowa w Grudziądzu w ulicy Waryńskiego i kolektor zrzutowy

1998

29.

Kolektor P1 w ulicy Waryńskiego w Grudziądzu

1998

30.

Kanalizacja ściekowa w ulicy Dworcowej w Osieku

1999

31.

Przepompownia ścieków i kanalizacja ściekowa w Kusowie

1999

32.

Kanalizacja ściekowa w Brzozie – etap IIB

1999

33.

Przepompownia ścieków PK-5.2 Brdyujście-Siernieczek w Bydgoszczy

1999

34.

Sieć technologiczna, wod.-kan. i przepompownia – oczyszczalnia Fordon

2000

35.

Kanalizacja ściekowa z przepompowniami dla wsi Lipinki

2000

36.

Kolektor ściekowy A-O w Bydgoszczy – etap I, II, III, IV i V

2000

37.

Układ przesyłowy ścieków z Dobrcza do Osielska – etap I

2000

38.

Przepompownia ścieków PK-4 przy ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy

2000

39.

Przepompownia ścieków PK-O – oczyszczalnia Kapuściska w Bydgoszczy

2000

40.

Rurociąg tłoczny i kolektor dosyłowy „D” do oczyszczalni w Grudziądzu

2000

41.

Kanalizacja sanitarna w miejscowości Nowa Wieś gmina Grudziądz

2000

42.

Kanalizacja gminna ściekowa w Szwarcenowie

2000

43.

Kanalizacja ściekowa Pęperzyn PGR Śmiłowo-Plebanka-Więcbork

2001

44.

Kanały sanitarne w ulicy Paderewskiego, Bema i AK w Grudziądzu

2001

45.

Kolektor ściekowy AO-4 w Bydgoszczy

2001

46.

Kanalizacja ściekowa i deszczowa w rejonie hali Zakładu Neupack Polska w Bydgoszczy

2001

47.

Kanalizacja ściekowa Nowy Dwór-Więcbork

2002

48.

Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Pruszcz Pomorski

2002

49.

Kanalizacja ściekowa na terenie gminy Dobrcz

2002

50.

Kanalizacja sanitarna dla dzielnicy Owczarki w Grudziądzu – etap I

2002

51.

Kanalizacja sanitarna z przyłączami w dzielnicy Glinki w Bydgoszczy – zadanie 7/1

2003

52.

Kanalizacja sanitarna z przyłączami w dzielnicy Brdyujście w Bydgoszczy – zadanie 11/1

2003
2009

53.

Kanalizacja sanitarna z przyłączami i przepompownią ścieków PS-1/2 w dzielnicy Jachcice w Bydgoszczy – zadanie 2/6

2003

54.

Kanalizacja sanitarna na terenie miasta Trzemeszna

2003

55.

Przepompownia ścieków w Pakości – przebudowa

2003

56.

Kanały boczne w ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy

2004

57.

Dezynfekcja ścieków dla Szpitala im. Dr A. Jurasza w Bydgoszczy

2004

58.

Przepompownia ścieków i kanalizacja ściekowa w Osiu

2005

59.

Przepompownia ścieków PS-1 i kanalizacja ściekowa w dzielnicy Opławiec w Bydgoszczy

2005

60.

Kanalizacja sanitarna z przyłączami w dzielnicy Miedzyń w Bydgoszczy

2005

61.

Przepompowni ścieków przy ulicy Srebrnej w Bydgoszczy – modernizacja

2005

62.

Kolektor grawitacyjny od ulicy Jasinieckiej do ulicy Rydygiera w Bydgoszczy

2006

63.

Sieć technologiczna, wod.-kan. i przepompownia – oczyszczalnia Sępólno Kraj.

2006

64.

Przebudowa magistrali wodociągowej – przejście przez Stary Kanał Bydgoski w rejonie ulicy Czarna Droga w Bydgoszczy

2006

65.

Przepompownia PK.5.2 z kanalizacją w ulicy Witebskiej w Bydgoszczy

2006

66.

Rurociąg obejściowy wód popłucznych z opomiarowaniem na terenie stacji wodociągowej SW-1 w Bydgoszczy

2006

67.

Przyłącze kanalizacyjne z terenu zakładu Neupack Polska w Bydgoszczy

2007

68.

Kanalizacja ściekowa dla osiedla przy ulicy Wyszyńskiego i ulic przyległych w Pakości

2007

69.

Przeprojektowanie kanalizacji sanitarnej w ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy

2008

70.

Projekt przepompowni ścieków systemu tłocznia PS-1/6 w dzielnicy Osowa Góra w Bydgoszczy

2008

71.

Opomiarowanie odpływu ścieków socjalno-bytowych dla firm znajdujących się na terenie dawnego kompleksu przemysłowego IZOPOL w Trzemesznie

2009