o-firmieofertagaleriaallprojektyreferencjekontakt/?lg=pl/?lg=en

PROJEKTY

WYBRANE PROJEKTY OCZYSZCZALNI ??CIEK??W BYTOWO-GOSPODARCZYCH I PRZEMYS?OWYCH OPRACOWANE PRZEZ FIRM? WADIS W BYDGOSZCZY W LATACH 1992??2017WYBRANE PROJEKTY OCZYSZCZALNI ??CIEKÓW BYTOWO-GOSPODARCZYCH
I PRZEMYS?OWYCH OPRACOWANE PRZEZ FIRM? WADIS W BYDGOSZCZY
W LATACH 1992÷2017

 

LP.

OCZYSZCZALNIA

RODZAJ
??CIEKÓW

PRZEPUSTOWO???

PROCES

 ROK PROJEKTOWANIA

ROK REALIZACJI

1

2

3

4

5

6

1.

Koszalin

miejskie

54000 m3/d

osad czynny A/O

 1989÷1992

1994

2.

Z??otów

miejskie

7500 m3/d

UCT – osad czynny

 1989÷1991

1995

3.

Pi??a

miejskie

30000 m3/d

osad czynny – klasyczny

 1989÷1992

1996

4.

Wyrzysk

miejskie

2500 m3/d

osad czynny UCT

 1991

2000

5.

Gniewkowo

miejskie

7500m3/d

osad czynny UCT

 1991

1997

6.

Lisewo

wiejskie

500 m3/d

zmodyfikowane rowy
biologiczne

 1991

1994

7.

Nowa Wie??
Wielka

wiejskie

500 m3/d

zmodyfikowane rowy
biologiczne

 1991

1992

8.

Gostycyn

wiejskie

900 m3/d

zmodyfikowane rowy
biologiczne

 1992

1994

9.

Mrocza

miejskie

1000 m3/d

UCT – osad czynny

 1992

1996

10.

Bys??aw

wiejskie

1300 m3/d

zmodyfikowane rowy
biologiczne

 1992

1998

11.

Bydgoszcz
Coca-Cola

przemys??owe

400 m3/d

proces
beztlenowo-tlenowy

 1992

1992

12.

Zak??ady Mi?sne
Bydgoszcz

przemys??owe

2400 m3/d

flotacja
wysokoci??nieniowa

 1992

1992

13.

Zak??ady Mi?sne Masarnia
Grochowiska Ks.

przemys??owe

50 m3/d

proces
beztlenowo-tlenowy

 1992

1994

14.

Zak??ady Mi?sne
??liwice

przemys??owe

100 m3/d

proces
beztlenowo-tlenowy

 1993

1993

15.

Karlino

miejskie

1800 m3/d

zmodyfikowane rowy
biologiczne

 1994

1995

16.

Bia??ogard

miejskie

8000 m3/d

osad czynny UCT

 1994

1998

17.

Bydgoszcz
Fordon

miejskie

30000 m3/d

osad czynny UCT,
aktywny proces wst?pny

 1994

2001

18.

Brzoza

wiejskie

1300 m3/d

osad czynny phoredox

 1994

1997

19.

Swornegacie

wiejskie

580 m3/d

beztlenowo-tlenowy

 1995

1996

20.

Che??mno

miejskie

6700 m3/d

Johanensberg,
tlenowy osad czynny

 1995

1996

21.

Tuchola
modernizacja

miejskie

4500 m3/d

tlenowy osad czynny,
modernizacje C,N,P

 1995

1997

22.

Bonin

wiejskie

600 m3/d

Johanensberg

 1996

1999

23.

Warlubie

wiejskie

480 m3/d

Johanensberg

 1997

2000

24.

W??oc??awek
Zak??ad Wyr. Sanit.Ko??o

przemys??owe

260 m3/d

koagulacja

 1997

1997

25.

Kusowo
woj. kuj.-pom.

wiejskie

70 m3/d

proces beztlenowo UASB,
tlenowy – osad czynny

 1999

1999

26.

Kamienna
woj. kuj.-pom.

wiejskie

30 m3/d

Johanensberg,
osad czynny

 1999

 

27.

Luszkowo
woj. kuj.-pom.

wiejskie

33 m3/d

A2O – osad czynny

 1999

1999

28.

Osie
woj. kuj.-pom.

wiejskie

920 m3/d

Wysokoefektywny
osad czynny

 1999÷2000

2002

29.

Wi?cbork
woj. kuj.-pom.

miejskie

2000 m3/d

wysokoefektywny, osad
czynny modernizacja

 1999

2001

30.

Mrocza
woj. kuj.-pom.

miejskie

1236 m3/d

wysokoefektywny osad
czynny, moderniz. i rozbud.

 2000

2001

31.

Olsztynek

przemys??owe

700 m3/d

proces
beztlenowo-tlenowy

 2000

2002

32.

D?browa Ch.
Elsner-Product ZOiW

przemys??owe

700 m3/d

proces
beztlenowo-tlenowy

 2001

2002

33.

Tuchola
modernizacja

miejskie

4500 m3/d

tlenowy osad czynny
C,N,P

 2001

2003

34.

Stolno
modernizacja i rozbud.

wiejskie

400 m3/d

osad czynny C,N,P

 2002

2004

35.

Karlino
modernizacja cz. biolog.

miejskie

1700 m3/d

osad czynny C,N,P

 2002

2003

36.

Kr?plewice
rozbudowa cz???ci biolog.

przemys??owe

200 m3/d

mechaniczno-chemiczny,
biologiczny

 2004

2005

37.

Pako???
przebudowa oczyszczalni

miejskie

845 m3/d

osad czynny C,N,P

 2004

2005

38.

Tuchola
remont oczyszczalni

miejskie

4500 m3/d

proces tlenowy,
osad czynny

 2004

2006

39.

Dziemionna gm.
NWW remont oczyszczalni

wiejskie

650 m3/d

C,N,P

 2006

2007

40.

S?pólno Kraje??skie
 przebudowa cz. osad.

miejskie

2500 m3/d

C,N,P

 2006

2007

41.

Bys??aw
rozbudowa oczyszczalni 

wiejskie

1300 m3/d

zmodyfikowane rowy
biologiczne

 1992

1998

42.

Fordon
rozbudowa oczyszczalni 

miejskie

41000 m3/d

5-fazowy Bardenpho C,N,P,
kwa??na fermentacja osadu cz.

 2008

2010

43.

??nin
remont oczyszczalni

miejskie

4700 m3/d

wielofazowy osad czynny
C,N,P

 2009

2010

44.

Trzemeszno
remont oczyszczalni

miejskie

1200 m3/d

wielofazowy tlenowy
osad czynny C,N,P

 2009 i 2011

2012

45.

„Zajazd Fojutowo”
pow.tucholski

bytowo-gospodarcze

65 m3/d

mechaniczno-biologiczny

 2011

2015

46.

Malbork
przebud. i rozbud.oczyszczalni

miejskie

7400 m3/d

wielofazowy osad czynny
C,N,P

 2012

2014 – faza I i II

47.

Sulejówek
przebud. i rozbud.oczyszczalni

miejskie

2950 m3/d

wielofazowy osad czynny
C,N,P

 2012

2014

48.

W?brze??no
przebud. i rozbud.oczyszczalni

komunalne
i przemys??owe

2851 m3/d

wielofazowy osad czynny
C,N,P

2013

2014

49.

Wojnowo
przebud. i rozbud.oczyszczalni

komunalne i osady z przydomowych oczyszczalni

500 m3/d

reaktor beztlenowy do ??cieków wysokost???onych i wielofazowy osad czynny
C,N,P

2013

w toku – przygotowanie przetargu na realizacj?

50.

Bydgoszcz – Kapu??ciska – projekt wykonawczy

Reaktor biologiczny 4.2 i stacja odwadniania

35 000 m3/d

wielofazowy (5-cio fazowy)  osad czynny
C,N,P;

2014

2015

51.

Wyrzysk

komunalne

1632 m3/d

wielofazowy (5-cio fazowy)  osad czynny
C,N,P;

przystosowanie otwartych komór fermentacyjnych do ujmowania biogazu

2015

W toku – przygotowanie przetargu na realizacj?

52.

Z??otów

komunalne

4520 m3/d

wielofazowy (5-cio fazowy) osad czynny
C,N,P;

przystosowanie otwartych komór fermentacyjnych do ujmowania biogazu

 

2015

W toku – przygotowanie przetargu na realizacj?

53.

Bydgoszcz – Fordon – projekt wykonawczy

komunalne

41 000 m3/d

cz???? mechaniczna – kraty g?ste i separatory z funkcj? p??ukania piasku

2015/2017

2016/2017

54.

?azy

komunalne

4000 m3/d

wielofazowy (5-cio fazowy) osad czynny
C,N,P;

2016

W trakcie realizacji

55.

Zamienie

komunalne

5800 m3/d

wielofazowy (5-cio fazowy) osad czynny
C,N,P; 

2016

W toku – przygotowanie przetargu na realizacj?

56.

T??uchowo

komunalne

240 m3/d

dwufazowy proces osadu czynnego

2016

W toku – przygotowanie przetargu na realizacj?

57.

Elgiszewo

Komunalne i przemys??owe

78 m3/d

reaktor beztlenowy do ??cieków wysokost???onych i dwufazowy proces osadu czynnego

2017

 W toku – przygotowanie przetargu na realizacj?